Tunnustused

Terakese lasteaeda on tunnustatud Vabariigi Presidentide poolt. President Toomas Hendrik Ilvese andis meile üle „Kaunis kodu“ tiitli, tunnustamaks kaunilt kujundatud lasteaia õueala.​

President Kersti Kaljulaid külastas meie lasteaeda TÕNi (täiskasvanud õppija nädal) raames, tunnustamaks organisatsiooni personali elukestvas õppes osalemist.

Haridus- ja Teadusministri külaskäik lasteaeda arendamise ja õppe-kasvatustegevuse tunnustamise eesmärgil.

Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt väärtuspõhise lasteaia rajaleidja ja edendaja tiitli omistamine. 

2019.aastal:

Saku valla hõbemärk

Eve Laiverik- direktor

 

Saku valla vapimärk 

2023. aastal:
Aino Katsalainen- õpetaja abi

Heli Pärn – õpetaja abi

 

2022.aastal:

Tiia Jõessaar – õpetaja

Carmen Karu – õpetaja

Marge Eelma-õpetaja


2021.aastal:
Marika Järve – õppealajuhataja

2020.aastal:

Sirje Oja – muusikaõpetaja

2019. aastal:

Carmen Alasoo- õpetaja

2023.aastal:

Maie Adamson – erivajadusega laste märkamise ja kaasava hariduse eduka rakendamise eest Saku Lasteaias Terake ning Eestimaa õpib ja tänab aasta lasteaiaõpetaja nominatsiooni eest
Liis Rohi – pühendunud töö eest muusikaõpetajana Saku Lasteaias Terake
Pille Ruotsalainen – kaasaegse õpikäsitluse rakendamise ning koostöö eest õpetaja assistendina Saku Lasteaias Terake
Maria Eller – pühendunud töö eest tasandusrühma õpetajana Saku Lasteaias Terake
Reelika Anton – kaasaegse õpikäsitluse rakendamise ning koostöö eest õpetaja assistendina Saku Lasteaias Terake
Sigrid Tammel – koostöise õhkkonna loomise ja mitmekülgse pühendunud töö eest nii lasteaia rühma- kui ka ujumisõpetajana Saku Lasteaias Terake
Kätlin Gyarmati – tasandusrühma loomise ja edukate rahvusvaheliste projektide ellukutsumise eest Saku Lasteaias Terake
 
 

2022. aastal:

Eve Laiverik – pikaajalise südamega tehtud töö eest Terakse lasteaia direktorina

Tiina Talmar – logopeed

Kristel Kallas – õpetaja

Maie Adamson – õpetaja

Õie Vaheoja – õpetaja

Margit Peetson – õpetaja abi

Heli Pärn – õpetaja abi


2021.aastal:

Kadi Vilumets – sõimeõpetaja

Carol Tammemägi – sõimeõpetaja

Kätlin Aarma -õpetaja

Gerli Tõnumaa- õpetaja 


2020.aastal:

Berit Sass-õpetaja

Kätlin Aarma- õpetaja

Anne Annus- õpetaja

Reelika Anton- õpetaja abi

Terje Lilleberg- õpetaja abi

Niina Okuneva- tervishoiutöötaja

Aino Katsalainen- õpetaja abi


2019.aastal:

Gerli Tõnumaa -õpetaja

Kristel Kallas- õpetaja

Merli Kuklas-õpetaja

Pille Mägi- õpetaja

Sigrid Tammel-õpetaja

Tiia Jõessaar-õpetaja


2018. aastal:

Iti -Lee Neuhaus – uuendenduslike ja lapsekesksete õpetusmeetodite kasutamise   eest

Kätlin Gyarmati – eripedagoogilise töö eest


2017. aastal:

 Õpetaja Carmen Karu- pikaajalise ja pühendunud töö eest

Õpetaja Marge Eelma- tulemusliku pedagoogilise töö eest

Õpetaja Merje Lilleberg- asutusesisese arendustöö eest


2016.aastal:

Liina Selgis- eripedagoog

Anu Kallas oli TÕN raames “Aasta õppija” nominent

Saku Vallavalitsuse tänukirja saajad


2015.aastal:

Raina Koppel- õpetaja

Piret Laanvee- kunstiõpetaja

Lasteaia tänukirja ja meene pälvisid kõik õpetaja abid!


2014.aastal:

Liis Terep- õpetaja

Scroll to Top