Lapsevanemale

Kuidas rääkida lapsega sõjast?

Lastekasvatamine

Tarkvanem.ee

Erinevad teemad (laste kasvatamine, toitumine, liikumine, vaimne tervis, paarisuhe, jne).

Sinamina.ee

Koolitused lapsevanematele, nõustamiskeskkond internetis, kus vastavad oma ala spetsialistid.

Lastekaitseliit

Tasuta õigusabi, lastepsühholoogid, ATH tugirühmad.

Perenõu

Koolitus- ja kompetentsikeskus, mis aitab oma tegevustega kaasa lastega perede ja lastega töötavate spetsialistide toetamisele.

Vaimne tervis

Eesti Lastefond

ATH laste vanematele tugirühmad, koolitused, nõustamine. Tasuta grupinõustamine lahutavatele/lahku läinud emale ja isale.

Lasteabi

Lasteabitelefon 116111 on nõu andmise, kuulamise ja abistamise teenus.

Laste ja Noorte Kriisiprogramm

Leinalaagrid lähedase kaotanud lastele, toetusprogrammid. Nõuandeid ja kirjandust lapse leinaga toimetuleku toetamiseks.

Haridusliku info allikad

Arno.ee
Tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks.

Rajaleidja.ee

Innove Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele.

Scroll to Top