Terviseedendus

Tervisekasvatus

Lasteaia eripäraks on tervisedendus, mille eesmärgiks on kujundada laste ja personali tervisekäitumist. On oluline välja tuua, et suure osa päevast veedame lastega õues, ka õuesõpe on meil tugevalt fookuses.
Lasteaia osad rühmad on liitunud Kiusamisest vaba lasteaedade võrgustikuga. Metoodika fookuses on probleemide ennetamine läbi hoolivate suhete loomise ja laste sotsiaalsete oskuste arengu toetamise. Terakese paljud rühmad rakendavad ka oskuste õpet.
Meie lasteaed kuulub Rohelise kooli võrgustikku.  See tähendab, et toome keskkonnasäästlikku mõtteviisi lasteaia igapäevastesse tegevustesse ning rakendame seda süsteemselt ja terviklikult. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele.

Tervishoiutöötaja: kontrollib kord õppeaastas üle laste silmanägemise ning kaks korda õppeaastas kaalub ja mõõdab ta lapsi ja tulemused kantakse Eliis-i.

Tervishoiutöötaja arutleb terviseõpetuse
tundides lastega järgmistel teemadel:

Mis on tervis?
Tunne iseennast!
Algteadmisi anatoomiast
Ma kasvan ja arenen
Isiklik hügieen
Haiguste vältimine
Tervislik toitumine
Söödav ja mittesöödav looduses
Hambad ja hammaste eest hoolitsemine
Miks on vaja käia hambaarstil?
Hädaabi 112
Ohtude märkamine
Õnnetused
Esmaabi

Ujumise algõpetus

5-7 aastastele lastele korraldame sügis- ja kevadperoioodil ujumiskursuseid Saku Spordikeskuse ujulas.

Scroll to Top