Meile oluline

Erilisus, missioon-visioon ja väärtused

Saku Lasteaed Terake on eriline, sest asub keset rohelust, pakkudes mitmekülgseid võimalusi tervisliku, hooliva ja rohelise mõtteviisi kujundamiseks. Lasteaia igapäevategevused on seotud Rohelise Kooli, Kiusamisest Vabaks programmide ja eesmärkidega ning Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustiku tööga. Laste huvidega arvestamiseks ning tulevikuoskuste kujundamiseks ja toetamiseks on loodud Laste Nõukogu ning toimuvad regulaarsed lastekoosolekud. 


Meie missioon: 

Oleme loonud turvalise ja toetava kasvukeskkonna, kus toetudes uudishimule ja huvile toimub lapse loomulik õppimine.


Meie visioon:

Rakendades lapsest lähtuvat õpikäsitlust, on igast rõõmuterakesest saanud julge leiutaja, uurija ja katsetaja.


Saku Lasteaed Terake tegevuste aluseks on ühised kokkulepped ja väärtused

MÄNGULISUS – avastame, eristame, otsustame, planeerime ja austame kokkuleppeid igal tasandil. 

HOOLIVUS –märkame, arvestame, tunnustame ja hoiame kõiki terakesi meie lasteaias. 

VABADUS JA VASTUTUS – õpime koostegemistest, usaldame üksteist ning võtame vastu otsuseid ja vastutame selle eest.

Laul

See, kes eluks headust kogub hinge,

Saab siis nimeks „kullaterake”.

Koduõuel jookseb rõõmuringe

Vanemate „rõõmuterake”.


 
Igast perest „silmaterad” toodi

Lasteaia mänge mängima.

„Uneliivaterad” tulid voodi,

Nende kutsel laps jäi tuduma.


 
Lasteaed on terakeste kogu,

kulla-rõõmu-silmaterad koos.

„Terake” on laste teine kodu

Ühes kaunis lapsepõlveloos.

Scroll to Top