Kontakt

Saku Vallavalitsuse toitlustusteenistuse ettepanekul ning lasteaia hoolekogu 10.11.2022 koosoleku otsuse alusel on lasteaia direktori 12.12.2022 käskkirjaga LT 1-2/6 kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus alates 1. jaanuarist 2023 järgmiselt:

1.    Sõimerühmas 1,75 eurot;

2.    Aiarühmas 1,95 eurot;

Scroll to Top