Kontakt

Õpetaja Maie on imeliselt tore, rõõmsameelne, lõputu energiaga, empaatiline ja lastes turvatunnet sisendav õpetaja. Ta tunneb suurt uhkust iga lapse edusammude üle, otsides aktiivselt lahendusi ja viise, kuidas last kõige paremini toetada. Vajadusel viib ta läbi tegevused lapsega individuaalselt või väikestes gruppides, nii et iga laps saab eduelamuse ega jää kunagi ühestki tegevusest kõrvale.

Maie õppetöö on läbimõeldud ja põhjalikult planeeritud. Nädalateema on põimitud erinevate arenguvaldkondadega seotud õpitegevustesse. Ta rakendab sageli grupitöö meetodit, nii võib valmida nädala jooksul näiteks loomade näitus, kus iga laps saab teha loomale sobiva elupaiga või meisterdada pargist korjatud prügist vahva prügikoll.

Oleme Maie üle väga uhked!

Scroll to Top