Kontakt

Terakes lasteaed on sel suvel kollektiivpuhkuseks suletud 15.07.-28.07.2024.

Perioodil 01.07.-14.07.2024 ja 29.07.-11.08.2024 moodustatakse Terakese peamajas (Tallinna mnt 12) vajadusel suverühmad.

Koolieelikud saavad vastavalt Saku Vallavalitsuse määrusele lasteaiakohta kasutada kuni 30. juunini (https://www.riigiteataja.ee/akt/401092021007).

19.08.2024 ei toimu laste vastuvõttu seoses personali koolitusega.

Saku vallavalitsuse korraldus: Saku valla lasteaedade sulgemine 2024.a suveperioodil ja ajutiste suverühmade moodustamine

 

 

Scroll to Top