Kontakt

2.novembril avanes meie lasteaia töötajatel võimalus käia õppekäigul Kohila Sipsiku lasteaias.

Sipsiku lasteaed on väga kaasaegne ja innovaatiline haridusasutus, kus pööratakse erilist tähelepanu laste tulevikuoskuste kujunemise toetamisele, peetakse oluliseks laste iseseisvuse, analüüsioskuse, kriitilise mõtlemisoskuse, koostöö- ja suhtlemisoskuse jms arendamist, mis  loovad aluse ennastjuhtiva, kohanemisvõimelise ja vastutustundliku inimese kujunemisele.
Saime palju mõtteid ja uusi ideid!
Aitäh lapsevanematel, kes tegid selle võimalikuks ja olid nõus olema sel ajal rühmades!

Scroll to Top