Kontakt

Eelmisel nädalal külastasid meie lasteaeda NordPlus Junior programmi raames 13 õpetajat Lätist ja Leedust. Programmi eesmärk oli kogemuste jagamine ja erinevate õppetegevuste vaatlus. Samuti tutvuti lalsteaia ajalooga ja Eesti kultuuriga. Kuna programmi teemaks on “Through Fairytale to forest” ehk “Läbi muinasjuttude metsa”, siis õppeaasta alguses on lapsed õpetajate abiga süvitsi õppinud tundma loodust ja puid meie ümber ning seda eriti läbi erinevate rahvajuttude, muistendite ja muinasjuttude.

Kuna tegmist on mobiilse programmiga, siis veebruaris lähevad 8 Terakese õpetajat vastukülaskäigule Lätti, Jumpravasse ja mais Leetu, Kaunasesse.

Scroll to Top