Uncategorized

Terakese vahval perel on olnud suurepärane võimalus osaleda rahvusvahelises loodusteadlikkuse kujundamise/tõstmise projektis „Nordplus“. Projekti raames kogesid lapsed ja jagasid õpetajad omavahel kogemusi/elamusi Leedust, Lätist ja meie oma Terakesest. Projekti eesmärgiks oligi tõsta laste teadlikkust ning huvi meid ümbritseva looduse suhtes – sellest tulenesid ka projekti teemad, mida aasta jooksul käsitleti nt „Puud“, „Loomad“ ja “Linnud”. …

Nordplus´i projekt: Läbi muinasjuttude metsa/”Through fairytale to Forest” NPJR-2023/10171 Read More »

Tutvumispäevad sügisel lasteaeda tulevate laste vanematele toimuvad järgmistel kuupäevadel: Lepalind, Rähn, Kuldnokk – 11.06 kell 16.30 (koguneme esialgu Tallinna mnt 12 saali) Tibupoeg, Pardipoeg – 14.06 kell 17.00 (Juubelitammede tee 6, Vudila maja) Pääsupoeg 14.06 kell 17.00 (Uus-Saku 3A, Mudila maja) Tutvumispäeval saame üksteisega tuttavaks, tutvume lasteaiaga ja rühmaga ning lepime kokku lapse lasteaeda tulemise …

Tutvumispäevad sügisel lasteaeda tulevatele lastele Read More »

21.mail toimusid esmakordselt Saku Gümnaasiumi põhikoolimaja staadionil Terakse lasteaia olümpamängud. Jõudu ja osavust  sai proovile panna 8-l alal ning omavahel võistlesid valdavalt 2 sama vanusegrupi rühma. Mängudes osalesid kõik rühmad peale sõimede, kes veel kasvavad ja osalevad juba järgmisel aastal.

8.-10.aprillil külastas meie lasteaeda Hambabuss, mis tekitas hoovialal suurt elevust. Lapsevanemate nõusolekul kontrolliti laste hammaste tervist ja tagasisidet sai igaüks lugeda personaalselt Tervisekassa portaalist sinna sisselogides. Hambabuss külastas meid juba teist aastat järjest ning loodame meeldival koostööle ka järgmisel aastal. Aitäh!

Terakes lasteaed on sel suvel kollektiivpuhkuseks suletud 15.07.-28.07.2024. Perioodil 01.07.-14.07.2024 ja 29.07.-11.08.2024 moodustatakse Terakese peamajas (Tallinna mnt 12) vajadusel suverühmad. Koolieelikud saavad vastavalt Saku Vallavalitsuse määrusele lasteaiakohta kasutada kuni 30. juunini (https://www.riigiteataja.ee/akt/401092021007). 19.08.2024 ei toimu laste vastuvõttu seoses personali koolitusega. Saku vallavalitsuse korraldus: Saku valla lasteaedade sulgemine 2024.a suveperioodil ja ajutiste suverühmade moodustamine    

Soovime kogu meie Terakese perele ilusat Eesti Vabariigi 106.sünnipäeva! Lasteaias on Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktused peetud, kuid 24. veebruaril tähistame kogu Sakus pidulikult Eesti Vabariigi 106. aastapäeva. Iseseisvuspäeva alustatakse päikesetõusul piduliku lipuheiskamisega Sakus gümnaasiumimaja ees. Järgneb rongkäik Saku mõisapargi mälestuskivi juurde, sealt pöördutakse tagasi Teaduse 1 hoone juurde, kus on võimalik maitsta välikatlas keedetud …

Head Eesti Vabariigi 106. sünnipäeva! Read More »

12.- 16. veebruaril käisid 6 Terakese töötajat rahvusvahelise NordPlus Programmi raames õppereisil Lätis Jumprava lasteaias. Õppereis oli meie jaoks koostöine, hariv ja samas ka täis äratundmisrõõmu. Järgmisena suundume maikuus Leetu :).

Esmaspäevast, 19.02 on lasteaia majades alates kell 18.00 avatud valverühmad. Valverühmade töökorraldus: Vudilas on alates 18.00 rühmad koos. Mudilas on alates 18.00 rühmad koos. Peamaja, Tallinna mnt 12. Kell 18.00 toovad rühmaõpetajad oma lapsed valverühma. Valverühm asub halva ilma korral loovustoas (sissepääs peauksest), ilusa ilma korral on lapsed õues lipuvarraste juures mäguväljakul. Valverühma telefon: 58548713 Pargimaja Kell …

Valverühmad alates 19. veebruarist Read More »

Lasteaia töö korraldus 24.-26.jaanuaril Terakese personalist osaleb toetusstreigis u 48 inimest. On neid, kes streigivad kolm päeva ja neid, kes üks või kaks päeva. Toetusstreik puudutab kõiki rühmasid (va Pajutibu) ja tavapärast lasteaiatööd ei toimu. 24.-26. jaanuar ei toimu ka huviringe. Lapsevanematel palutakse leida võimalus 24.-26.jaanuaril lapsi mitte lasteaeda tuua.  Hädavajaduseks oleme avanud valverühmad: Sõimerühmad …

Üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streik 2024 Read More »

Seoses Vabariigi Valitsuse 8.12.2023 kehtestatud töötasu alammäära tõusuga (725-lt eurolt 820-le eurole) muutuvad alates 1. jaanuarist 2024 lasteaia kohatasud järgnevalt: Kohatasu määra alus Kohatasu kuni 31.12.2023 Kohatasu alates 01.01.2024 Üks vanem Saku valla elanik, esimene laps lasteaias 145 eur 164 eur Üks vanem Saku valla elanik, teine (kolmas või enam) laps lasteaias 101,50 eur 114,80 eur Kaks …

Lasteaia kohatasud alates 01.01.2024 Read More »

Scroll to Top