Lugupeetud emad ja isad,

Teil on võimalik õppeaasta jooksul registreerida end rühmaõpetaja juures vestlusele, mille käigus saate täpse ülevaate oma lapse arengust ning edusammudest lasteaias, õpetajapoolseid soovitusi lapse arendamiseks.

Samas ootame Teiepoolseid ettepanekuid rühma ja lasteaia töö parandamiseks.