Saku Vallavalitsuse toitlustusteenistuse ettepanekul ning lasteaia hoolekogu 10.11.2022 koosoleku otsuse alusel on lasteaia direktori 12.12.2022 käskkirjaga LT 1-2/6 kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumus

alates 1. jaanuarist 2023 järgmiselt:

1.    Sõimerühmas 1,75 eurot;

2.    Aiarühmas 1,95 eurot;

Lapse kuu toidukulu arvutatakse toidukulu päevamaksumuse korrutamisel lasteaias oldud päevade arvuga maksualuses kalendrikuus. Lapse lasteaias oldud päevad on fikseeritud lasteaia poolt peetavas lapse kohaloleku tabelis Eliis.

Toidukulu päevamaksumus sisaldab ühes päevas kolme toidukorra maksumust. Toidukulu arvutamisel ei tehta mahaarvamisi toidukordade osas.