Kord õppeaastas kontrollime üle laste silmanägemise.

Kaks korda õppeaastas kaalub ja mõõdab tervishoiutöötaja lapsi ja tulemused  kantakse eliis-i.
Tervishoiutöötaja arutleb terviseõpetuse tundides lastega järgmistel teemadel: mis on tervis? Tunne iseennast! Algteadmisi anatoomiast.
Ma kasvan ja arenen. Isiklik hügieen, haiguste vältimine.
Tervislik toitumine. Söödav ja mittesöödav looduses. 
Hambad ja hammaste eest hoolitsemine. Miks on vaja käia hambaarstil?
Hädaabi 112. Ohtude märkamine, õnnetused, esmaabi.