Lapse arengu eeldatavate tulemuste kohta vanuse järgi ja kuidas neid oskusi arendada, leiab infot:

https://oppekava.ee//wp-content/uploads/2015/07/Yldoskused_Mang_Alusharidus.pdf