Muusikaõpetaja Liis Rohi

muusika.pargimaja@sakvald.ee

Tervishoiutöötaja Niina Okuneva

tervishoiutootaja.tereke@sakuvald.ee


Mõmmik           (Uus-Saku 3A) 6715763  

mommik@sakuvald.ee
õpetajad           Angeelika Puström

Kristi Valgma
                           
õpetaja abi       

Pääsupoju           (Uus-Saku 3A) 6715764

paasupoju@sakuvald.ee
õpetajad            Carol Tammemägi
                            Kadi Vilumets
õpetaja abi        Kristeli Lilleberg