Lasteaias töötavad erialast haridust omavad pedagoogid. Et kursis olla uute õpetamise ja kasvatamise metoodikatega läbivad pedagoogid igal õppeaastal täiendkoolitusi.

Õpetaja abid on läbinud toiduhügieeni, esmaabi ning laste arengupsühholoogiat  käsitlevaid koolitusi.

Saku lasteaia Terake töötajad 2017 aastal