Päevakava

 

  1. Sotsiaalministri 24.09.2010 määruse nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 14; sotsiaalministri 23.04.2012 määruse „Tervisekaitse nõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses“ § 3; Koolieelse lasteasutuse seaduse § 16 alusel kinnitada lasteaia päevakava alljärgnevalt:

     

    Sõimerühma päevakava

     

    7.00 – 9.00                 Laste vastuvõtt, mängimine, individuaalne tegevus

    9.00 – 9.30                 Hommikusöök

    9.30 – 11.30               Õppe- ja kasvatustegevused, mängimine, õues viibimine

    11.30 – 12.00             Õuest tulek, ettevalmistus lõunasöögiks

    12.00 – 12.30             Lõunasöök

    12.30 – 13.00             Ettevalmistus uneajaks, hügieenitoimingud

    13.00 – 15.00             Uneaeg

    15.00 – 15.30             Ärkamine, hügieenitoimingud, mängimine

    15.30 – 16.00             Õhtusöök

    16.00 – 19.00             Mängimine, individuaalne tegevus toas ja õues, koju minemine

     

    Lasteaiarühma päevakava

     

    7.00 – 9.00                 Laste vastuvõtt, mängimine, individuaalne tegevus

    9.00 – 9.30                 Hommikusöök

    9.30 – 12.00               Õppe- ja kasvatustegevused, mängimine, õues viibimine

    12.00 – 12.30             Õuest tulek, hügieenitoimingud, ettevalmistus lõunasöögiks

    12.30 – 13.00             Lõunasöök

    13.00 – 15.00             Puhke – või uneaeg

    15.00 – 15.30             Ärkamine, hügieenitoimingud, mängimine

    15.30 – 16.00             Õhtusöök

    16.00 – 19.00             Mängimine, individuaalne tegevus toas ja õues, huviringides osalemine koju minemine